Odločili smo se za spremembo spletne strani. Izdelava fasad bo sedaj spletno dokumentirana.